Nyheder http://lmu.dk Luthersk missions unge da hourly 1 Junior/teen-konsulent bliver missionær http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=505%7C&no_cache=1 Mon, 16 Feb 2015 13:06:33 +0100 Andrea rejser til Cambodja med sin famlie Siden 2012 har Andrea Nygaard Christensen været ansat som junior/teen-konsulent, først i LMU og siden i LMBU. I starten var Andrea ansat til at dække hele landet, men fik begrænset sit område til Vestdanmark efter at medarbejderstaben blev udvidet.

Nu skal Andrea og hendes familie dog vende sig til et helt nyt liv, når de skal være missionærer for LM i Cambodja. Til april rejser familien først til England, hvor de skal igennem et forberedende kursus, og fra august går turen så med enkeltbillet til Cambodja.

Andrea fortæller: "I Cambodja skal vi bo i hovedsteden Phnom Penh. Det første år kommer vi til at bruge på at lære Khmer. Herefter skal vi involveres i studenterarbejdet på universitetet. Måske kan jeg også blive til inspiration i kirkernes børne-juniorarbejdet."

I LMBU kommer vi til at savne Andrea og hendes dejlige, ligefremme natur. Andrea siger selv om sin tid i LMBU: "Tiden i LMBU har været fantastisk. Jeg har været rigtig glad for at kunne "arbejde med Bibelen", og så tage ud til juniorer og teenagere og formidle budskabet. Det har også været rigtig positivt at være i kontakt med ledere rundt omkring i landet."

Alle i LMBU siger tak til Andrea for hendes store arbejde i de sidste tre år og ønsker hende og familien Guds velsignelse over tjenesten i Cambodja.

Vær med til at bede for familien Christensen.

 

 

]]>
Nytårshilsen fra landslederen http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=475%7C&no_cache=1 Wed, 14 Jan 2015 09:27:59 +0100 Kære klubledere og bestyrelsesformænd i LMBU Det er en fornøjelse at skrive nytårshilsen til jer. For når jeg tænker på jer, så tænker jeg også på, at Kristus uge efter uge bliver forkyndt så mange steder i landet og for så mange mennesker…

Vores grundlag og formål

I 1. Korintherbrev står der: ”Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder; her kræves det så af forvaltere, at de findes tro” (4,1-2). I LMBU forvalter vi Guds hemmeligheder – dvs. det som vi ikke kan regne ud selv – dvs. det som Gud vil at vi skal vide. Så er spørgsmålet, hvad det vil sige at være tro mod den opgave. Jo, det kan vi læse i samme brev: ”Jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet” (2,2).

For os i LMBU handler det om at forkynde Jesus Kristus – og det som korsfæstet for mig og for dig.

Vi har en hel masse fantastiske aktiviteter i gang, men det har kun rigtig kvalitet, hvis de aktiviteter på den ene eller anden måde medvirker til at Kristus på korset bliver Frelser og Herre i vores liv.

LM’s Landsformand Henrik Jensen har sagt sådan om Luthersk Mission: ”Vi skal sætte fokus på kærligheden til Gud og fokus på kærligheden til næsten. I vores grundforståelse fremmes kærligheden til Gud ved at være luthersk og kærligheden til næsten ved at drive mission”. I LMBU vil vi det samme – bare især over for børn & unge. Med vores lutherske grundforståelse af Bibelen vil vi fokusere på Kristus som korsfæstet. På det fundament elsker, ærer og ophøjer vi Gud. Samtidig vil vi række det evangelium videre, så flere børn, juniorer, teenagere og unge møder Guds kærlighed gennem vores helt konkrete og lavpraktiske kærlighed til dem.

Så der er virkelig grund til at ønske hinanden: Godt Nytår!

Et nyt år med Guds kærlighed til mig og min næste

Et år med Kristus som korsfæstet og derfor med mission

Konkret mission i LMBU

Når jeg kigger ned over kalenderen, så springer det i øjnene, at der ligger mange spændende ting foran os, som hver især medvirker til Kristusglæde og mission. Se bare den her opremsning:

 

  • Kids inviterer til 3 x Gospel-Kids festival (København, Aakirkeby, Bjerringbro)
  • Kids indsamler penge til en lokal børnekonsulent i Cambodja
  • Kids har utallige Bobletræf og lejre, hvor nogle børn måske møder evangeliet for første gang
  • Between afholder Landsteltlejr i begyndelsen af juni
  • Between inviterer til Event i november, hvor der kommer mange unge kristne
  • LMU har 2 x Ung Uge til sommer
  • LMU afholder konferencen Mission15
  • LMU har fokus på Danmark, nære relationer og udsatte grupper i årets missionsprojekt

 

… Og så har jeg ikke engang nævnt alle de ugentlige ”rugbrøds-aktiviteter”, hvor evangeliet bliver forkyndt og de gode relationer skabes. Eller alle de arrangementer, der ikke var plads til her…

Jeg vil dog nævne et enkelt arrangement mere, som jeg håber, at mange af jer vælger at prioritere: Mission2015.dk. Det er en konference for alle ledere i de forskellige missionsforeninger, og formålet er at udfordre os til at leve i mission – konkret og lokalt. Som der står på hjemmesiden: ”Mission er ikke kun hensigter og holdninger. Det er først og fremmest handling!”

LM har givet sig selv en opgave: ”Fornyet fokus på mission”. Med de ting vi i LMBU har gang i, så ligger vi fuldstændigt på den linje, og derfor tror jeg, at Misssion2015.dk er god udrustning og opmuntring. Uanset om du er leder i Kids, Between eller LMU, vil jeg derfor opfordre dig til at tage med.

Logo og sammenhængskraft i LMBU

Prøv engang at kigge på billedet øverst. Jeg synes, der mangler noget!

LMU og LM Kids har hver deres eget kendte logo. Men hvad med Between?

Hvordan ser Between ud, hvordan skal Between få sin egen platform og finde sine egne ben?

Og hvordan hænger de tre forskellige arbejdsgrene sammen i en helhed, der hedder LMBU?

Netop fordi de spørgsmål trænger sig på, er der sat en proces i gang for at udvikle en ny og samlet grafisk identitet for LMBU. Målet er at vi får et nyt logo, der signalerer at vi er én samlet organisation med tre ligestillede arbejdsgrene. På nuværende tidspunkt er Between lidt klemt mellem de allerede etablerede brands for henholdsvis Kids og LMU – sådan skal det ikke blive ved med at være.

Derfor udsendte vi i december et spørgeskema til cirka 200 ledere i LMBU – og næsten halvdelen besvarede det. Svarene gav et godt indblik i, hvad I synes om de to nuværende logoer og hvad I mener et kommende nyt logo derfor skal signalere. Det betyder også, at grafikeren fik mange input til, hvordan han skal arbejde videre. Så tak til alle jer, der svarede og dermed gav værdifuld feedback.

Jeg har set det første udkast – og det ser virkelig spændende ud J. Det er lykkedes grafikeren at designe et logo, som både signalerer, at de tre arbejdsgrene hører sammen i LMBU. Og samtidig at de er hver deres egen. Vi håber derfor at kunne lancere det/de nye logo(er) i løbet af foråret 2015.

Derefter skal det også føre til at vi får en ny hjemmeside, der hedder lmbu.dk, hvor vores fælles ting skal være. Samtidig skal Kids, Between og LMU selvfølgelig have deres 3 egne undersider, som ligner dem vi kender i dag og som henvender sig specifikt til lige netop deres egen målgruppe.

Ansættelse og udvidelse i LMBU

Også på konsulentområdet sker der spændende ting i det kommende år. Andrea, som er Between-konsulent, skal fremover være missionær i Cambodja, hvilket betyder, at vi må sige farvel til hende. Derfor skal vi finde en afløser for Andrea og jeg håber du vil tjekke stillingsopslaget og overveje om du kender en, der skal søge stillingen. Annoncen kan ses både på lmu.dk, lm-kids.dk og dlm.dk.

Derudover har Landsbestyrelsen valgt at udvide staben af ansatte med samlet set en halv stilling, så der bliver frigivet ressourcer til f.eks. at udvikle materialer for Kids og Between – hvilket var en af begrundelserne for at fusionere LM Kids og LMU. Men det er også en offensiv satsning, fordi oprettelserne af lokalforeninger først udløser øget tilskud fra DUF, når de har eksisteret et helt kalenderår. Derfor er LMBU’s samlede tilskud endnu ikke blevet øget, men vi har valgt at prioritere udvidelsen nu alligevel. Når der efterhånden bliver oprettet flere lokalforeninger vil det økonomiske grundlag for udvidelsen med tiden også komme på plads. Nye lokalforeninger har dermed direkte indflydelse på, hvor meget mission vi er i stand til at sætte i værk.

Afrunding

Nu er hele papiret brugt – det er imponerende, at du har holdt ud med læsningen og stadig hænger på… Det, jeg egentlig bare vil sige, er, at jeg er taknemmelig over at stå i en fælles opgave med jer om at bringe evangeliet videre til flere og flere: Vi er forskellige – men vi er fælles om nåden (Fil 1,7).

Kærlig hilsen Lars Larsen, landsleder for LMBU, lbl(at)lmbu.dk

]]>
Missionsprojekt: Danmark http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=473%7C&no_cache=1 Fri, 12 Dec 2014 11:49:44 +0100 Danmark skal nås med evangeliet Missionsprojektetslandet 2015 bliver Danmark.

Vi spreder evangeliet i verden, men måske er vi ved at miste det herhjemme? Antallet af kristne i Danmark er faldende, samtidig strømmer flygtninge til landet. Rekordmange mennesker har brug for vores hjælp både fysisk og åndeligt. Mennesker lige uden foran vores dør har brug for, at vi rækker dem evangeliet. Hvis ikke du og jeg fortæller dem om Jesus, så er der ingen der gør.

Missionsprojektet i Danmark, bliver et projekt, med to fokuser. På den ene side, skal der sættes fokus på vigtigheden af personlige relationer, når det drejer sig om mission. På den anden side, skal vi hjælpe hinanden med i fællesskab at række ud til udsatte grupper, mennesker, som har brug for vores hjælp. 

Vi vil gerne videre fra at tale om mission og diakoni, til at drive mission og diakoni. Holdninger skal blive til handlinger.

Vi vil fra Missionsprojektets side give jer konkret og praktisk hjælp til, hvordan man kommer i gang med mission og diakoni. 

Dette projekt er i højere grad et missionsprojekt og i mindre grad et indsamlingsprojekt. Men vi skal alligevel ikke glemme indsamlingsdelen, da mission også handler om diakoni, og givertjeneste er stadig vigtigt. Vi samler i 2015 ind til bl.a. Bibeluddeling. 

Vores håb er, at flere mennesker i 2015 må høre om Jesus.  

]]>
Kursus om formidling af den kristne tro http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=471%7C&no_cache=1 Fri, 05 Dec 2014 14:47:12 +0100 DBI udbyder kurset: "At forkynde og formidle den kristne tro til børn, unge og voksne" Udover DBI's egne studerende er målgruppen frivillige medarbejdere i kristent børne- og ungdomsarbejde samt prædikanter og prædikantspirer.

Kurset begynder torsdag 22. januar kl. 16:15 og fortsætter derefter 10 torsdage i løbet af foråret. Undervisningen foregår på DBI , Leifsgade 33, 2300 København S.

LMBU har besluttet at sponsorere kurset for op til 5 frivillige medarbejdere i enten LM Kids, LM Between eller LMU. Send derfor en mail til landsleder Lars Larsen (lbl(at)lmbu.dk), hvis du ønsker økonomisk støtte til kurset.

Se iøvrigt DBI's tekst herunder, hvor der er information om tilmelding og om kursets indhold:

At forkynde og formidle den kristne tro til børn, unge og voksne

Undervisningen er et valgfag på Fjellhaug Internationale University College med adresse på Dansk Bibel-Institut, Leifsgade 33 og samtidig et tilbud til alle, der gerne vil bruge 10 dobbeltlektioner i foråret 2015 på at arbejde med forkyndelse og formidling.

Tilmelding hurtigst muligt. Studenter på FIUC-DK skal tilmelde sig på studenweb. Andre ved henvendelse til  studiekoordinator Morten Møller (mm(at)dbi.edu) den 10. januar 2015. Ønsker man at blive tilmeldt som enkeltfagsstuderende og få et eksamensbevis for bestået kursus, anføres det ved tilmelding. Kurset gennemføres, hvis minimum 5 tilmelder sig.

Indhold

Hvordan formidle indholdet i 2-3000 år gamle tekster fra Mellemøsten til (post)moderne mennesker i Danmark i dag?   Hvordan arbejder vi med de meget forskelligartede tekster, der er i Bibelen, i lyset af dens helhed, dens centrum og dens sondring mellem, hvad Gud kræver og hvad Gud skænker. Hvor er den moderne tilhører, og hvordan formidler vi den kristne tro til de forskellige målgrupper, børn, unge og ældre, kritiske, søgende og troende, postmoderne, kulturkristne og genfødte kristne? Hvad betyder formidlerens egen person, baggrund, livshistorie og forbillede og hvordan inddrages det konstruktivt i formidlingen? Hvordan formidle gennem monolog, dialog og hvordan bruge kreative og visuelle virkemidler? Hvordan evaluere, om budskabet er nået frem og er blevet hørt?

Målgruppe og form

Velkommen til et kursus med 20 lektioner fordelt på ti torsdage  kl. 16.15-18.00 i foråret 2015. Målgruppen er studenter på FIH-DK eller det teologiske fakultet, samt prædikanter, prædikantspirer, medarbejder i kristent børne- og ungdomsarbejdere m.v. Underviser erBørge Haahr Andersen, præst, rektor og lærer i praktisk teologi på Dansk Bibel-Institut   Undervisningen består dels af forelæsninger og drøftelser, dels af prædikener og formidling ved deltagerne. For at være med skal man være villig til at afsætte ti aftner, læse en grundbog (Egil Sjaastad: Vi forkynner Kristus) og enkelte artikler og ellers deltage aktivt i undervisningen og øvelserne.

Det foreløbige program

1.       Introduktion: Hvad er kristen forkyndelse?

2.       Forberedelsesfasen: Tekstarbejde og temaer, idefasen

3.       Forberedelsesfasen: Fra tekst til forkyndelse, skrivefasen

4.       Forberedelsesfasen: Bearbejdnings- og evalueringsfasen

5.       Forkynderen og tilhørerne

6.       At vigtig sondring mellem Guds krav og Guds gave

7.       At prædike ved at fortælle – pædagogiske virkemidler

8.       At forkynde ved særlige lejligheder I

9.       At forkynde ved særlige lejligheder – den evangeliserende forkyndelse

10.    Teksten, forkynderen, tilhøreren, rummet, situation, året og livshistorien, opsamling.

Vi mødes første gang torsdag den 22. januar kl. 16.15. Velkommen Børge Haahr Andersen,bha(at)dbi.edu

 

 

]]>
Vil du på konference i USA? http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=469%7C&no_cache=1 Wed, 03 Dec 2014 13:39:17 +0100 Mulighed for at få støtte fra LMBU D. 13-15. april afholder det amerikanske kirke-netværk ”The Gospel Coalition” sin store National Conference i Orlando, Florida. Af talere på konferencen kan bl.a. nævnes John Piper, D.A. Carson, Tim Keller og Mark Dever.

Lyder det tillokkende? Ja, selvfølgelig, men ak, det er bare alt for dyrt...

Fortvivl ikke! Alle LMU’ere har mulighed for at ansøge LMBU om at deltage i konferencen med økonomisk støtte. Ønsker man at deltage, skal man bare sende en mail til Lars Larsen på lbl(at)lmbu.dk senest d. 1. januar med en kort begrundelse for, hvorfor man søger om støtte til at deltage – meget gerne sammen med en anbefaling fra den lokale LMU- eller LM-bestyrelse. LMBU vil så tage stilling til hver enkelt ansøgning og hvor mange der er råd til at sende af sted.

Læs mere om konferencen på http://2015.thegospelcoalition.org.

 

 

]]>
Skal du være Reacher? http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=467%7C&no_cache=1 Mon, 01 Dec 2014 11:26:04 +0100 Nyt brand til LM's volontørkoncept LMU og LM's Missionsafdeling har et fælles ønske om at styrke identiteten om det at være volontør i LM og sætte ny fokus på muligheden for at være volontør.

"Det håber at kunne gøre med et selvstændigt navn til arbejdet," siger missionskonsulent Kristine Bodilsen.

Derfor har der været udskrevet en konkurrence om et nyt navn til volontørkonceptet, og Kristine Bodilsen og et par repræsentanter fra LMU har arbejdet med de indkomne forslag.

Resultatet blev offentliggjort på missionskonferencen Mission14 den 14.-16. november, og LM's volontørarbejde hedder frem over Reach.

Selvstændigt navn skal vise, at volontører fylder noget i LM

Missionskonsulenten mener, at et selvstændigt navn kan være med til at understrege, at det fylder noget i LM at have volontører.

Volontørerne udgør nemlig en fjerdedel af LM's udsendinge i det internationale missionsarbejde.

"Det handler også om at styrke ejerskabet i LMU for volontørarbejdet, sådan at det kommer til at fylde mere, og de unge betragter volontørerne som 'deres'," siger hun.

"Både ved at de er med til at bede for dem og give penge til arbejdet, og ved at volontørerne fortæller mere om arbejdet."

Udvalget bag det nye navn fortæller, at et logo er klar i starten af det nye år, sådan at det kan komme i brug i forbindelse med ansættelsen af næste års volontører. 

Kilde: dlm.dk

]]>
Mission2015.dk i Kolding http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=466%7C&no_cache=1 Mon, 01 Dec 2014 10:38:49 +0100 Fordi Danmark har brug for Jesus! Sammen med tre andre organisationer arrangerer Luthersk Mission en konference om mission i Danmark.

Hovedformålet med konferencen er at sætte fokus på de "hvide pletter" på danmarkskortet, altså de områder i Danmark, hvor der er meget få kristne og næsten intet kristent arbejde.

På konferencens hjemmeside skriver arrangørerne: "Mission er ikke kun hensigter og holdninger. Det er først og fremmest handling! Mission2015.dk vil udfordre til at leve i mission - konkret og lokalt"

Fra LMBU's side vil vi også opfordre frivillige ledere i både Kids, Between og LMU til at deltage på konferencen. Vi tror, at konferencen kan både opmuntre og udfordre os til at drive mission i vores lokale sammenhænge.

Mission2015.dk foregår 20.-22. marts 2015 i Koldinghallerne (TREFOR Arena), Ambolten 2-6, 6000 Kolding.

Se mere på mission2015.dk.

]]>
Nye volontørstillinger http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=465%7C&no_cache=1 Thu, 06 Nov 2014 12:06:24 +0100 Er det noget for dig? Mangler du noget at lave efter sommerferien? Vil du gerne tjene helt konkret i Guds rige og arbejde med på, at flere må høre om Jesus Kristus? Vil du gerne ud og opleve verden og lære en anden kultur at kende? Så tjek hvilke muligheder, du har for at blive volontør i LM's missionsarbejde. Der er netop blevet slået en række ledige stillinger op, og der er noget for enhver smag: undervisning, menighedsarbejde, bogsalg, ungdomsarbejde, socialt arbejde osv.

Men hvorfor skal man lige vælge at bruge sit kostbare sabbatsår på at være volontør i LM? Tidligere volontør for LM i Tanzania, Anders Solgaard, forklarer: "Et år som volontør er et år fyldt med udfordringer og oplevelser, hvor man får lov til at lære sig selv bedre at kende og får lov til at udføre en vigtig opgave i LM’s missionsarbejde. Derfor skal man blive volontør i LM!”

Du finder oversigten over ledige volontørstillinger her.

]]>
Prekonference på Mission14 http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=459%7C&no_cache=1 Mon, 29 Sep 2014 14:02:36 +0200 Stefan Gustavsson underviser i trosforsvar D. 14-16. november afholdes der igen i år MISSION på LMH. MISSION14 starter fredag aften, men hvis man ikke kan vente til da, så har man mulighed for at troppe op på LMH allerede kl. 13.30 og deltage i en såkaldt prekonference. Her vil den svenske teolog og forfatter Stefan Gustavsson komme og undervise om evangeliernes troværdighed og Jesu troværdighed som person. Stefan Gustavsson er leder af Credoakademin i Stockholm, tidligere generalsekretær i det svenske KFS og har bl.a. skrevet bogen "Med god grund".

Reidar Poulsen, der er missionskonsulent i LM og er med til at arrangere prekonferencen siger: "Pre-konferencen er for lmu’eren som selv er skeptisk eller har en skeptisk klassekammerat, ungdomslederen, ÅBS-lederen, teenlederen, forkynderen der taler med skeptikere og såmænd også for ældre præster og prædikanter. Hvis man alligevel skal på Mission14 er det helt oplagt at tage denne del med. Omvendt kan det være at man får lyst til mere, og så er hele weekenden, Mission14, en oplagt mulighed."

Du kan læse mere om prekonferencen her.

]]>
Guddommelig sex http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=458%7C&no_cache=1 Fri, 26 Sep 2014 10:01:19 +0200 Kristne taler ærligt om sex på DR Oralsex inden ægteskabet? Porno? Skyld og skam?

Ungdomskonsulent i IMU Jim Pfrogner og hans kone Maria har været i Aftenshowet for at fortælle åbent og ærligt om deres erfaringer med sex før ægteskabet og kampen mod porno.

"Gud har skabt os, og han har skabt sex. Og han har en fantastisk mening med det. Det første bud, Gud giver mennesket efter skabelsen er "bliv frugtbare og talrige" - gå ud og hav sex!" Sådan indleder Jim Pfogner interviewet i Aftenshowet, hvor ægteparret får sat fokus på, at kristne ikke er sex-forskrækkede, men at Gud har sat nogle rammer for sex, nemlig ægteskabet, og at det er her, at man får den bedste og mest meningsfulde sex. Det er nemlig Gud, der har opfundet både os mennesker og vores seksualitet, så det er også ham, der bedst ved, hvordan sex skal fungere.

Du kan se interviewet her.

]]>
Lovprisning i Hillerød http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=452%7C&no_cache=1 Tue, 26 Aug 2014 13:49:26 +0200 Kristen musik fra ind- og udland Den 27. september 2014 danner Johannesskolen i Hillerød rammen for A day of Praise.

Festivalen kommer til at byde på både velkendte og nye navne fra den kirkelige moderne musikscene fra både ind- og udland. ”Vi prøver at ramme bredt, så der er lidt for enhver smag med bands fra Storbritannien, Sverige og Danmark” siger en af initiativtagerne Peter Carlsen. Der vil derfor være mulighed for at høre Nordsjællandske nor:lyd og andre lokale bands, Sofie Alexandersson (SV), Steph Macleod (UK), Royal Foundlings (UK) og Ian Green (UK). Sidstnævnte turnerede sidste år i Danmark med meget stor succes.

Johannesskolen, der ejes af Luthersk Mission, samt Luthersk Missions Højsskole i Hillerød har begge støttet op om projektet i form af gratis indlogering og forplejning til de tilrejsende kunstnere og udlån af en stor sportshal til koncerterne. Hallen er bygget, så den kan danne rammer for plads til rigtig mange publikummer og gode lydmæssige forhold.

Arbejdsgruppen bag festivallen satser på at festivallen bliver så stor en succes, at ”A day of Praise” vil blive en årligt musikevent med vokseværk. Billetter kan købes i forsalg til enormt fordelagtige priser, da der ikke er kommercielle interesser i festivallen. ”Vi ønsker at nå ud til mennesker med det kristne budskab gennem sang og musik og håber derfor på rigtig mange besøgende”, slutter Peter Carlsen.

Se mere på facebook: www.facebook.com/AdayofPraise

]]>
Tankede op i café http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=448%7C&no_cache=1 Thu, 14 Aug 2014 14:19:40 +0200 Her er altid plads til en til. Café Tank Op var mødestedet på Ung Uge på Virksund bibelcamping i år. Den var i et stort telt lige ved siden af mødeteltet med plads til 100 mennesker.

Det fortæller Janita Pilgaard, der sammen med en anden havde ansvar for caféen.

”I caféen kan man bare droppe ind, og her er altid plads til en til,” siger hun og henviser til, at det godt kan være svært at gå hen og banke på et fortelt, der er lukket og måske endda fyldt op.

En café har været en fast del af Unge Uge på Virksund i en årrække. Tanken bag er at tilbyde et sted, hvor unge kan mødes og hygge, så også dem, der ikke er på camping med alle vennerne også kan deltage i et fællesskab ud over bibeltimerne.

Forskellig slags optankning

Ung Uge-caféen på Virksund var udsmykket som en tankstation med logoer og bildæk og en masse gamle sofaer, fortæller Janita Pilgaard.

Hun forklarer, at ”optankning” skulle forstås i forhold til både Gud, venner og mave.

”Ud over spil og hygge var der mange forskellige konkurrencer. Vi spillede kristen musik. Der var livemusik og en af aftenerne var der åben scene. Man kunne dele sit yndlingsbibelvers ved at skrive det på et stykke papir og hænge det op,” remser hun op.

Og så solgte de mange lækkerier som vafler med softice, nachos, cocio og smoothies.

Mange valgte Café frem for fortelt

Den 23-årige studerende fra Aarhus ser tilbage på Ung Uge med stor glæde. Både på bibeltimer og på det sociale.

De fik rigtig mange gode kommentarer om Café Tank op. som: fed café i år, superhygge, bare nice.

En gruppe unge, der ikke var vant til at være på Virksund, var meget overraskede over, at så mange hyggede i caféen i stedet for at sidde i deres fortelt.

En pige havde valgt at hygge med sine venner i forteltet en aften, men kom i caféen alle de efterfølgende aftener. Hun var nemlig bange for at gå glip af noget af det spændende, der skete der.

Kilde: dlm.dk

]]>
LMBU søger kandidater til generalforsamling http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=444%7C&no_cache=1 Wed, 09 Jul 2014 10:00:20 +0200 Kender du nogen? Lørdag d. 20. september holder LMBU landsgeneralforsamling i Holstebro i forbindelse med det årlige Lederkursus.

På generalforsamlingen skal arbejdes i LMBU diskuteres, og desuden skal der vælges nye medlemmer af LMBU's landsbestyrelse samt de tre arbejdsudvalg for LMBU's arbejdsgrene: Børn, junior/teen og LMU.

Hvis man kender nogen, som kunne være velegnede til at træde ind i noget af dette arbejde, så er det nu muligt at opstille vedkommende som kandidat. På lmu.dk ligger der nu opstillingsbreve til alle tre udvalg, og brevet skal være indsendt senest d. 22. august.

Du kan finde opstillingsbrevene her.

 

 

]]>
Har du bøwl med djævelen? http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=437%7C&no_cache=1 Thu, 12 Jun 2014 13:47:54 +0200 LMU laver musikvideo til Bibelglæde2014 LMBU's ungeudvalg har i forbindelse med Bibelglæde2014 produceret en musikvideo. Du kan se videoen her.

Ungeudvalget siger selv om videoen:

"Kender du det at have besvær med at læse i Biblen? Også selv om du udmærket ved, at det er selveste Guds ord, og at det er bedst for dig at bruge tid med det?

Alle kristne kender til perioder, hvor troen ikke er sprudlende, og hvor lysten til at bruge tid på bibellæsning er helt forsvunden. Men med denne video ønsker LMU og Simon Nielsen m. band at minde om, at Biblen giver kraft til hver en dag - både når den smager som gammelt brød og som jordbærgrød. Biblen er redskabet, som Gud har valgt at tale til os igennem i de sidste tider mellem hans første og andet komme, og igennem ordet om Jesus i den får du troen og bevarer troen.

Vi har et ønske om, at de bibeltro kristne skal opleve bibelglæde og opleve utroligt mange værdifulde og opbyggelige stunder med Guds ord. Vi ønsker også, at de bibeltro kristne selv i perioder, hvor de er udmattede, fristede af Djævelen eller bare ikke er så glade for Biblen, alligevel får søgt kraft i den og derigennem oplever, at Guds løfter stadig gælder."

Hvis du vil vide mere om Bibelglæde2014, så kan du gå ind på projektets hjemmeside eller den Facebook-side, som LMU har lavet.

 

 

]]>
Camping med evighedseffekt http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=434%7C&no_cache=1 Tue, 03 Jun 2014 15:04:54 +0200 Kom til Ung Uge på Virksund og Haderslev Næs I uge 28 og 29 er afholdes der igen i år Ung Uge på henholdsvis Haderslev Næs og Virksund Bibelcamping.

På Virksund kan man, ud over en perlerække af forkyndelse, bibeltimer og seminarer bl.a. få mulighed for at teste sine grænser til "Ekstrem Mandag", prøve at tage på en åndelig vandretur eller bare nyde hinandens selskab til ugens store sammenskudsgilde.

På Haderslev Næs kan man bl.a. se frem til at gå nådesløst efter guldet i den store kongespils-turnering, hygge sig ved fællesgrillen hver aften, eller kaste sig ud i en omgang "Adventure Race".

Men vigtigst af alt er, at Ung Uge er en unik mulighed for at lære Jesus bedre at kende. Det er camping med evighedseffekt. Kristina Bækgaard, der er med til at arrangere Ung Uge på Virksund, fortæller:

"Jeg bruger en uge i sommerferien på Ung Uge, fordi jeg derved får lov til at bruge tid på det, der betyder mest i mit liv. På Ung Uge har jeg alletiders mulighed for at lære Jesus bedre at kende i fællesskab med kristne brødre og søstre, og det er nice!"

Du kan læse mere om Ung Uge og tilmelde dig på hjemmesiderne:

Virksund

Haderslev Næs

]]>
Uddannelse til missionær? http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=432%7C&no_cache=1 Tue, 03 Jun 2014 08:36:15 +0200 Dansk Bibel-Institut giver muligheder 1 juli er ansøgningsfristen, hvis du vil læse teologi og mission på Dansk Bibel-Institut for – måske? – at blive missionær udsendt af LM.

LM’ har nemlig en aktie i uddannelsen på DBI og tilskynder gerne unge mennesker, der henvender sig for at blive udsendt for LM, til at uddanne sig dér, hvis de ingen uddannelse har i forvejen.

For nylig har LM antaget Samuel Kofoed-Nielsen og han hustru til en tjeneste i Peru. Han er uddannet på DBI. Ligesom en tredjedel af LM’s nuværende missionærer er det.

Uddannelsen er til stor inspiration i det daglige arbejde

Iben og Benny Lauridsen er udsendt til Iringa, Tanzania. Som en del af deres forberedelse tog ægteparret et års uddannelse på DBI.

”At læse teologi betød for mig, at jeg lige pludselig så helt nye aspekter af min bibellæsning. Jeg fik dannet et meget dybere og bredere trosmæssigt fundament, end jeg havde i forvejen,” fortæller Iben Lauridsen.

”I min hverdag, hvor jeg underviser børn og unge i kristendom og troslære, benytter jeg mig ret så ofte af den viden, som jeg fik tilegnet mig på DBI.

Christian Lund Pedersen arbejder som lærer på missionsskolen Tabor Evangelical College i Etiopien. Han har også stadig glæde af DBI.

”På DBI fik jeg godt kendskab til bibeltro litteratur. Det betyder, at det er lettere for mig at købe bøger til biblioteket. Jeg er også i stand til at foreslå gode tekstbøger til undervisningen. Jeg bruger også nogle gange lærerne på DBI som resursepersoner.

Fra egen missionsskole til part i en uddannelse

LM havde sin egen missionsskole (LMM) fra 1978 til 2005.

I 2005 besluttede LM’s ledelse at outsource LMM til Den tværkulturelle Missionsuddannelse (TKM) på DBI.

Beslutningen blev truffet ud fra en overbevisning om, at missionsskole i den form, LMM havde, var ved at være passé. Blandt andet var det vanskeligt at rekruttere elever til en uddannelse, som ikke gav officiel kompetence, og missionslandene efterlyste en ny type missionær, som var mere akademisk uddannet.

Kilde: Tro & Mission

]]>
Brug for unge kristne uden for storbyerne http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=428%7C&no_cache=1 Mon, 05 May 2014 15:34:33 +0200 Man kan bo andre steder end i Aarhus, siger både en præst og en ungdomskonsulent Af Kaja Lauterbach

Unge, der er færdige på gymnasiet, har en tendens til at klumpe sammen i universitetsbyerne.

Men nu lyder der en udfordring fra frimenigheden RanderKirken til, at de tænker sig om, før de per automatik flytter til Aarhus eller København.

"Mange steder er LM-forsamlingen ikke vildt stor og vil have stor glæde af, at der kom unge til – både for LM's og for byens skyld, siger frimenighedens præst Peter Leif M. Hansen.

Kristne skal tænke om sig selv som missionærer

Ungdomskonsulent Nikolai Kaarsholm synes også, det vil være fantastisk, hvis nogle kunne se det som en opgave at bosætte sig i et kirkelig set tyndt befolket område.

Han understreger, at der ikke er noget galt i at bo tæt på sit uddannelsessted, men tilføjer, at nogle måske kunne gøre noget andet.

"Vi må konstatere, at Danmark bliver mere og mere sekulariseret," siger han.

"Der er brug for en mentalitetsændring blandt kristne, så vi tænker om os selv som missionærer."

Ikke kun til Randers, men også til andre provinsbyer

Med udfordringen vil RandersKirken gerne tiltrække nogle unge kristne til deres by.

"Men vi vil også blive glade, hvis nogle vil flytte til andre provinsbyer med få kristne. For eksempel Viborg, Horsens eller Holbæk," siger Peter Leif M. Hansen.

Lige nu er der et stort behov for kristne medarbejdere på værestedet Det Gode Håb i Horsens. 

 

Kilde: Tro & Mission

]]>
Byd de fremmede velkommen http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=424%7C&no_cache=1 Mon, 28 Apr 2014 08:51:48 +0200 Unge flygtninge og nydanskere har brug for jævnaldrene danske venner. ”Heshmat er en gave til os, fordi det gør noget godt ved os drenge i LMU, at vi sammen kan være noget for Heshmat.” 

Det siger Bjørn Nyborg, som mødte Heshmat på en tværkulturel sommerlejr.

”Det er godt for os at blive udfordret af de mange spørgsmål fra en ny kristen og tidligere muslim,” siger han.

Vi gør almindelige ting sammen

Efter at Heshmat har fået opholdstilladelse, er han bosat i Skjern. Bjørn Nyborg, Filip Eriksen og Kenneth Kjær ser det som deres særlige opgave at få Heshmat til at føle sig hjemme både i byen og i LMU.

”Vi køber ind, laver mad og spiser sammen, og Heshmat har haft nogle breve, han fik vores hjælp til at læse,” fortæller Kenneth Kjær.

Heshmat selv er rigtig glad for den velkomst, han har fået:

”De besøger mig, og vi gør så mange ting sammen. Det er bare så godt,” siger han.

 

Ester hjælper Synthia med det danske sprog

Ester Jensen bor i Haderslev og er ven med Synthia fra Angola. Hun hjælper Synthia med dansk og det at være teenager i Danmark.

Hun planlægger gerne aktiviteter med sprogligt indhold. De spiller fx ofte spil, hvor tal og ord indgår, laver noget kreativt eller læser opskrifter og bager sammen.

Kunne du tænke dig at skabe en lignende kontakt til en nydansker, så deltag i en af sommerens tværkulturelle lejre. Du finder oplysninger om lejrene på http://www.dlm.dk/tvaerkulturel-sommerlejr/

Du kan også læse om, hvordan du bliver frivillig i LM’s tværkulturelle arbejde her:

http://www.dlm.dk/bliv-frivillig-medarbejder/

 

Kilde: Tværkulturelt Nyt

http://www.dlm.dk/integrationstilbud/

]]>
Noas Ark er kommet til Danmark! http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=421%7C&no_cache=1 Mon, 17 Mar 2014 10:16:25 +0100 Noas Ark på vej over Østersøen med kurs mod Køge Rødhætte kan ses i en eventyrpark. Men Adam og Eva, Kain og Abel, Noa og alle de andre bibelske personer kan man nu opleve på Noas Ark.

Kæmp med Goliat. Lev som Noa og hans dyr. Opdag, at Salomo havde tusind koner. Eller find ud af, hvad forbindelsen er mellem Jesus og Livets træ, som vokser i 12 meters højde og bugter sig gennem hele Noas Ark. Alt dette og meget mere kan opleves på den imponerende ark, hvor der over 4 etager præsenteres scener og personer fra Det Gamle og Det Nye Testamente.

Tag gerne jeres venner, naboer eller kollegaer, som ikke er kristne med hen og se den, når den lægger til i havne rundt omkring i Danmark.

Det er en oplagt mmulighed for at få en hyggelig snak om bibelen.  

Se hele artiklen her

]]>
Bibelglæde på facebook http://www.lmu.dk/jeg-er-lmuer/det-sker/seneste-nyt/laes-nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=419%7C&no_cache=1 Tue, 25 Feb 2014 11:12:45 +0100 Facebook bliver brugt af rigtig mange unge i Danmark. Facebook bliver brugt af rigtig mange unge i Danmark. Flere gange om dagen skal man jo lige tjekke, hvad der sker, og det vil LMU´s arbejdsudvalg udnytte. Så hvis nu vi poster en masse om bibelglæde og opfordringer til at læse i Biblen for at lære Jesus endnu bedre at kende. Mon så LMU’erne ikke flere gange om dagen blive påmindet om bibelglæde?!  

 

Formålet med facebookgruppen BIBELGLÆDE 2014 er, at:

·      Opmuntre til at få læst i Bibelen

·      Hjælpe og give ideer til at få læst i Bibelen

·      Formidle bibelglæde gennem kristne sange

·      Ca. hver anden uge at læse/høre en prædiken, som vores konsulenter og andre LMU’ere har lavet, for at hjælpe med at forstå det, man læser i Biblen

 

En af de helt grundlæggende ideer er at fokusere på fælles bibellæsning. Vi vil opmuntre og hjælpe hinanden til at læse i Bibelen sammen. Fordi vi tror, at det kan give os en anden og større oplevelse af glæde og forventning til Bibelens indhold. Det er oplagt at læse i Bibelen sammen med sine kristne venner. Det er mindst lige så oplagt, at bruge 2014 til også at læse i Bibelen sammen med de venner, der ikke kender Jesus som deres Frelser endnu.

 

Af: Line Annika Højgaard Jensen

]]>